Wawasan Pemikiran Islam Ulama Asia Tenggara Jilid 2

Collection Location Katalog Perpustakaan UIN Antasari
Edition Cet 2
Call Number MC 2x7.420 959 Abd w
ISBN/ISSN 9839701401
Author(s) ABDULLAH, Wan Mohd Shaghir
Subject(s) Pemikiran Islam
Asia Tenggara
Melayu
Classification 2x7.420 959
Series Title
GMD Text
Language Ind
Publisher Khazanah Fathaniyah
Publishing Year 2019
Publishing Place Selangor, Malaysia
Collation viii, 154 hlm: 22 cm
Abstract/Notes 1. Koleksi Khazanah Manuskrip Pusaka Syeikh Ahmad Al-Fatani. Dibentang dalam SeminarAntarabangsa Koleksi Khas Pengajian Asia Tenggara 19-21 Jun 1995 anjuran Perpustakaan TunSeri Lanang Universiti Kebangsaan Malaysia
2. Khazanah Koleksi Syeikh Ahmad al-Fatani. Dibentang di Balai Lundang, Kota Bharu,Kelantan pada Ogos, 1992 dalam rangka Pesta Buku Kelantan ‘92.
3. Syeikh Ahmad Al-Fatani Ulama dan Tokoh Persuratan Melayu: Dari Zaman Klasik keArah Dunia Moden. Dibentang dalam Seminar Antarabangsa Kesusas-teraan Melayu IV, 14-16 Ogos 1995 anjuran Jabatan Persuratan Melayu Universiti Kebangsaan Malaysia dan DewanBahasa dan Pustaka.
4. Peranan Orang-orang Patani di Dunia Perantauan. Dibentang dalam Seminar Patanianjuran Jabatan Pengajian Arab & Tamadun Islam dengan kerjasama Jabatan Sejarah UniversitiKebangsaan Malaysia pada 16 Mac 1996.
Specific Detail Info
Image
  Back To Previous