Wawasan Pemikiran Islam Ulama Asia Tenggara Jilid 3

Collection Location Katalog Perpustakaan UIN Antasari
Edition Cet 1
Call Number MC 2x7.420 959 Abd w
ISBN/ISSN 9839701339
Author(s) ABDULLAH, Wan Mohd Shaghir
Subject(s) Pemikiran Islam
Melayu
Ulama Asia Tenggara
Classification 2x7.420 959
Series Title
GMD Text
Language Ind
Publisher Khazanah Fathaniyah
Publishing Year 2000
Publishing Place Kuala Lumpur, Malaysia
Collation ix, 159 hlm: 22 cm
Abstract/Notes 1. Manuskrip Islam Dunia Melayu Ditinjau Dari Pelbagai Peringkat. Dibentang dalam forumjemputan khas anjuran Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya pada 27 September 1995.Kemudian kertas kerja yang sama dibentang lagi dalam jemputan khas Siri Seminar JabatanPengajian Arab & Tamadun Islam, Fakulti Islam Universiti Kebangsaan Malaysia pada 25Oktober 1995.
2. Tulisan Melayu/Jawi Ejaan Dalam Manuskrip dan Cetakan Kitab Suatu AnalisisPerbandingan. Dibentang dalam Seminar dan Pameran Antara-bangsa Manuskrip Melayu, 3-4Oktober 1995 anjuran Perpustakaan Negara Malaysia.
3. Penulisan Puisi Ulama Asia Tenggara. Artikel yang pernah dimuat dalam Rampak Serantau,terbitan pada Sidang Ke-35 MABBIM, 18-22 Maret 1996 M.
4. Penulisan Ulama-ulama Melayu Dalam Kesusasteraan Arab. Dibentang dalam SeminarBalaghah (Retorika), 27 Rabulakhir 1416 H/23 September 1995 M anjuran Jabatan Pengajian Arab& Tamadun Islam, Fakulti Islam Universiti Kebangsaan Malaysia.
Specific Detail Info
Image
  Back To Previous